Общи условия за ползване
Запознайте се с общите условия за ползване
Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта WWW.BMW-SHOP.BG

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта WWW.BMW-SHOP.BG, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия, че сте запознат с Политиката за защита на личните данни на „Дару кар“ ЕАД и че имате навършени 16 години и с изпращането на заявка се задължавате да заплатите дължимата сума по направената поръчка.

Този документ съдържа Общите условия, според които „Дару кар“ ЕАД,  ЕИК: 121243960, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ № 2 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: WWW.BMW-SHOP.BG, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса WWW.BMW-SHOP.BG ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на WWW.BMW-SHOP.BG или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра WWW.BMW-SHOP.BG IP адрес на потребител, както и друга информация.


Права и отговорности на страните
Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. „Дару кар“ ЕАД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.bmw-shop.bg

"Дару Кар" ЕАД чрез “www.bmw-shop.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Дару Кар" ЕАД чрез “www.bmw-shop.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Дару Кар ЕАД чрез “www.bmw-shop.bg”.

Регистрация на потребител и защита на личните данни
С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в онлайн магазина.
Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Дару Кар ЕАД да бъде закрит техният потребителски профил.

Дару Кар ЕАД има право да изпраща рекламни съобщения, под формата на електронен бюлетин (newsletter), на посочения от регистрираните потребители e-mail адрес. Всеки регистриран потребител има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения.
 • В случай на неспазаване на условията за ползване на онлайн магазина на Дару Кар ЕАД и нарушаване на етиката, администраторите на страницата имат правото да ограничат достъпа на нарушителите до онлайн магазина.
 • Дару Кар ЕАД запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като се ангажира своевременно да публикува изменените условия на настоящата страница.

Доставка

Електронният магазин на Дару Кар ЕАД изпълнява поръчки на своите потребители.

Поръчки, заявени след 14.00 часа, се обработват на следващия работен ден.

Доставките се изпълняват от куриерска фирма Еконт.

 

Срок на доставка
Доставките се изпълняват в срок до 3 работни дни от куриер на фирма Еконт всеки ден без неделя.

Начин на плащане
Сумата за пратката се заплаща на куриера в брой, при получаване на доставката.

Право на рекламация

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

 • констатирани липси; 
 • дефекти на стоката;
 • несъответствие с обявения размер;
 • несъответствие с обявената търговска марка.

Рекламацията се предявява до 7 работни дни след закупуването на стоката. 
При предявяване на рекламация, потребителят може да претендира за:

 • замяна на стоката с нова;
 • отбивка от цената;

Чл. 114 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя....

Чл.115 (1) Потребителят може да упражни правото си в срок от две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Рекламации при несъответствие на стоката с договорения модел, марка, десен, размер или при установен фабричен дефект, можете да предявявате като ни пишете на email: parts@bmw-darucar.bg или позвъните на телефон +359 2 960 16 26.

Становище по предявената рекламация ще получите на email адреса си в срок до 10 работни дни. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е 30 работни дни.

В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглобявана.

 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.
 • Запазена е оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
 • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
 • При замяна на стока, транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.
В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката, поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката, поради изчакване на нов внос, нова партида от производство, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, десени) със същото качество и цена.
В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви съгласие с променените условия.

Условия за копиране на информация
 • Цялата информация, публикувана в електронния магазин, е собственост на Дару Кар ЕАД или на партньорите ни, предлагащи продукти в магазина, в т.ч. изображения и описания на артикули.
 • Забранява се копирането на текстове от Електронния ни магазин и поставянето им в други уеб-сайтове и онлайн магазини, без съгласието на Дару Кар ЕАД или съответните ни партньори.
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Електронния магазин на Дару Кар ЕАД и клиента (регистрирания потребител) се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.bmw-shop.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.